C.M.K. Het Hogeland

 
 
 
C.M.K. Het Hogeland 

Het c.m.k. “Het Hogeland” is opgericht op 25 november 1958.
Het koor stelt zich ten doel:
Het bevorderen van de zangkunst in het algemeen en het uitdragen van Gods Woord door middel van de zangkunst.

Een groot deel van het repertoire vindt dan ook haar inspiratie in de Bijbel.
Dit komt tot uitdrukking in het zingen van psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen, in het Nederlands en in andere talen. Ook zingt het koor licht klassieke en Latijnse nummers alsmede negro spirituals en  liederen uit de Russische Orthodoxe Traditie
Daarnaast zingt het koor met veel plezier populaire nummers, volksliedjes en kozakkenliederen.
Het koor werkt mee aan kerkdiensten, treedt op in bejaarden- en verzorgingstehuizen, geeft concerten en werkt mee aan allerlei evenementen.

Het koor bestaat momenteel uit 45 leden, afkomstig uit de 
verschillende dorpen in de gemeente Eemsmond, (Uithuizermeeden, 
Uithuizen, Roodeschool en Warffum); maar ook uit Westeremden, Stedum, Bierum, Appingedam, Baflo en Ulrum.

Welkom